Barselsdagpenge i 2020

Skal du til at gå på barsel – eller planlægger I at få børn? Så kan du muligvis få barselsdagpenge.

Så læs dette indlæg, hvor vi gennemgår alt, du skal vide om barselsdagpenge – sats, hvad de dækker over og hvem, der kan få dem.

Barselsdagpenge – maks. sats i 2020

Den maksimale sats for barselsdagpenge i 2020 er 4.405 kr. om ugen.

Den sats er baseret på, at du enten tjener mere end 23.047 kr. om måneden eller i forvejen ligger på den maksimale sats for dagpenge. Du får nemlig det samme i barselsdagpenge, som du ville få i dagpenge. Du skal dog ikke bruge af dine dagpenge og skal ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Den maksimale dagpengesats er 90% af din løn, men med et loft på 19.083 kr., efter de ti procent er trukket fra din månedsløn.

Hvad er barselsdagpenge?

Hvis du er ledige eller lønmodtager op til en fødsel – eller netop har fået et barn – er du berettigede til barselsdagpenge.

Barselsdagpenge er en offentlig ydelse, der sikrer dig en økonomisk kompensation, hvis du ikke får løn, mens du er væk fra arbejdsmarkedet i forbindelse med barsel. Udbetalingen håndteres af Udbetaling Danmark, der skal informeres om din orlov af din arbejdsgiver eller din a-kasse. Udover det har den dog intet at gøre med dagpenge.

Du kan dog kun modtage barselsdagpenge, hvis du er lønmodtager eller ledig og medlem i en a-kasse.

Planlægger du at få børn – og vil du gerne være dækket af en a-kasse?

Så kan du hos A-kasse Eksperten hurtigt og nemt danne dig et overblik over priser og tilbud fra alle de danske a-kasser. Bare klik ind på vores forside og find den bedste a-kasse til dig.

Typer af orlov for barselsdagpenge

Barselsdagpengene inddeles ofte i fire forskellige typer af orlov:

  • Graviditetsorlov
  • Barselsorlov
  • Fædreorlov
  • Forældreorlov

Graviditetsorlov

Graviditetsorloven afvikles inden fødslen. Det er den første orlov, kommende mødre og fødende personer har ret til. Den kan tidligst falde 4 uger før den forventede fødselsdato. Hvis du går over din termin, bliver den automatisk forlænget, indtil du har født.

Din overenskomst kan også give dig ret til at gå på graviditetsorlov før de 4 uger. I det tilfælde vil du som regel være dækket af din arbejdsgiver.

Barselsorlov

Barselsorloven begynder det øjeblik, barnet er født. Den gravide forældre overgår automatisk til denne type orlov. Barselsorloven er på 14 uger

Som fødende er du forpligtet til at holde fri de første to uger. De fleste vælger at holde de 14 uger i træk, da de ikke kan deles med ens partner – og du mister retten til dem, hvis du ikke afholder dem i denne periode.

Fædreorlov – for medforældre

Fædreorloven kan holdes af fædre, medmødre og medforældre. Den er på to uger, og kan holdes inden for de første 14 uger af dit barns fødsel. 

På mange arbejdspladser er der desuden også øremærket barsel til fædre og medmødre eller medforældre. Men for at få adgang til den barsel, skal din ansættelse være dækket af overenskomsten.

Fædreorlov – den fælles orlov

Forældreorloven begynder, når barselsorloven slutter. 

Den er på 32 uger i alt og kan deles mellem begge forældre. Denne orlov er meget fleksible og tillader, at I holder orlov sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden.

Hvem kan få barselsdagpenge?

Hvis du er lønmodtager eller ledig på dagpenge, kan du modtage barselsdagpenge.

Hvis du modtager løn under orlov, får du ikke barselsdagpengene oveni. Din arbejdsgiver kan dog søge om at få refusion for det samme beløb, som du ellers ville få i barselsdagpenge.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du ikke modtage barselsdagpenge under din ledighed. Hvis du er på kontanthjælp eller på ledighedsydelse, modtager du den samme ydelse som altid.

Hvordan ansøger man om barselsdagpenge?

Hvis du er ledig på dagpenge, skal du fortælle din a-kasse om din barsel senest otte uger før den forventede fødsel. Herefter vil du modtage besked med Digital Post fra Udbetaling Danmark om, hvad du skal gøre for at søge barselsdagpenge. Det brev vil du modtage på den første dag af din orlov.

Du skal søge barselsdagpengene seneste otte uger efter, du har modtaget brevet.Som lønmodtager er processen næsten identisk – bortset fra, at det er din arbejdsgiver, der skal kontakte Udbetaling Danmark. Det kan de gøre på virk.dk/barselsdagpenge.