Blog

Ansættelseskontrakt – derfor er den vigtig

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er en kontrakt mellem en medarbejder og en arbejdsgiver. Kontrakten indgås for at sikre, at begge er enige om vilkårene for ansættelsesforholdet og for at undgå misforståelser mellem parterne. Din arbejdsgiver vil typisk præsentere dig for en fysisk ansættelseskontrakt på den dag, I aftaler arbejdsforholdet, men kontrakten kan også blive tilsendt digitalt.

Hvad skal en ansættelseskontrakt indeholde?

For at en ansættelseskontrakt er gældende, skal den indeholde en række informationer om arbejdsgiveren og medarbejderen.

  • Navn og adresse på medarbejder og arbejdsgiver
  • Titel og arbejdets art – hvad du skal lave for virksomheden
  • Aflønning og information om, hvornår lønnen udbetales
  • Dato på første arbejdsdag og eventuelt ansættelsesforholdets forventede varighed
  • Hvor meget medarbejderen skal arbejde
  • Om ansættelsesforholdet er underlagt en overenskomst
  • Regler for ferie – om ferien er betalt, eller om du får feriepenge
  • Opsigelse – hvornår du og din arbejdsgiver kan opsige ansættelsesforholdet

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?

Det er meget vigtigt, at man får en ansættelseskontrakt af sin arbejdsgiver, når ansættelsesforholdet påbegyndes. Der kan nemlig opstå en masse problemer, hvis man som medarbejder ikke har en gyldig kontrakt.

Arbejder du et sted, hvor der er mulighed for, at du kommer til at arbejde over dine normale arbejdstider, skal dette skrives ind i kontrakten. Er overarbejde ikke er nævnt i kontrakten, vil du nemlig som udgangspunkt ikke modtage betaling for det.

Jeg har ikke fået min ansættelseskontrakt

Hvis du er ansat i en virksomhed mere end otte timer ugentligt, har du krav på at få en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten er lovpligtig, og kan i princippet indgås mundtligt, men det vil være sværere at bevise dit ansættelsesforhold i tilfælde af en tvist, hvis du ikke har den fysisk.

Hvis din arbejdsgiver glemmer, nægter eller ignorerer dine forespørgsler om at få en ansættelseskontrakt, er det i strid med ansættelsesbevisloven. Har du ikke fået en fysisk ansættelseskontrakt senest én måned efter, du blev ansat, har du krav på godtgørelse. Godtgørelsen er som udgangspunkt op til 5.000 kroner. Der er dog en undtagelse i tilfælde af, at dit ansættelsesforhold er kortere end én måned. I så fald er en ansættelseskontrakt ikke lovpligtig.

Min ansættelseskontrakt er mangelfuld – hvad har jeg krav på?

Opdager du, at din kontrakt ikke indeholder de vigtige oplysninger, som er beskrevet ovenfor, har du også krav på godtgørelse. Vurderes det, at manglerne i din ansættelseskontrakt har haft betydning for dit arbejdsforhold, bliver du typisk godtgjort for tre måneders løn. Dette kan dog være helt op til fem måneder i særligt grove tilfælde af en mangelfuld ansættelseskontrakt.

Hvis dit navn er stavet forkert i ansættelseskontrakten, firmaets adresse mangler, eller der er en anden mindre fejl, er du ikke berettiget til at få godtgørelse i form af løn. Du kan dog i henhold til ansættelsesbevisloven kræve op til 1.000 kroner fra virksomheden som en undskyldning for fejlen.

Under alle omstændigheder er det en god ide at være medlem af en a-kasse. Med en a-kasse har du som lønmodtager mulighed for rådgivning, som gør du træffer de bedste valg for dig selv og dine omgivelser i fremtiden.

Sådan gør du krav mod din arbejdsgiver for en mangelfuld ansættelseskontrakt

Overholder din arbejdsgiver ikke ansættelsesbevisloven, kan du indsende din klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du skal dog være opmærksom på, at det er en længerevarende proces med en behandlingstid op til fem måneder. Derfor anbefales det, at du tager dialogen med din arbejdsgiver, før du påbegynder anken.

Fortæl den pågældende arbejdsgiver, at du har krav på den lovpligtige ansættelseskontrakt, og at du agter at gå til Ankestyrelsen, hvis du ikke får den. Det vil typisk betyde, at arbejdsgiveren forstår alvoren af situationen og får tilsendt din kontrakt. Kan der stadig ikke opnås enighed med arbejdsgiveren, kan sagen ende i retten. Her vil en dommer og nævninge være med til at bestemme, hvem der har ret, og om du har krav på godtgørelse.

Hvorfor er det indbringende at være leder?

Hvorfor er det indbringende at være leder?

En leder motiverer mennesker til at nå et fælles mål. Lederskab er at inspirere andre. En god leder kombinerer den rette personlighed med færdigheder, som får andre til at følge ham. 

De fleste tænker, at det ser godt ud på CV’et og på LinkedIn profilen. Hvis man dykker dybere, er der langt flere goder. .  

At være leder styrker din tillid til andre

Det er umuligt at ånde alle i nakken for at sikre, at de gør deres arbejde. Det demotiverer holdet. Lederen får tillid til holdet og det arbejde, de leverer.

Du kommer ud af din komfortzone

Til dig, som har svært ved at tale foran større grupper, og som bliver nervøs, når du skal tage beslutninger. Som leder lærer du begge ting, og du kommer ud af din komfortzone. Du vokser med opgaven, du lærer af dine fejl, og du bliver mere tilpas med tiden.

Tålmodighed

Lederen skal forblive rolig. Du må ikke blive vred og råbe af medarbejderne, hvis de ikke leverer, som de skal. Tal personligt med dit hold. Find ud af, hvad der sker. Tilbyd at hjælpe. Du kommer langt med tålmodighed. Det vil dit hold takke dig for.

Respekt er nøglen

Ingen har sympati med en overlegen leder. Medarbejderne lytter til lederen, som er jordnær og forstående. En dygtig leder respekterer andres holdninger, private liv og problemer. De fleste foretrækker at arbejde for en “ven”. Ikke for en hård chef.

Skab visioner

Den gode leder skaber sjove, kreative visioner, som medarbejderne kan forholde sig til. Det motiverer holdet. Medarbejderne glæder sig til at arbejde for visionen. Det giver hårdtarbejdende kolleger og et arbejde af høj kvalitet.

Dit hold vil observere dig og huske, hvordan du leder. Undervejs i deres stræben, vil de tilføje og fjerne kvaliteter fra dit lederskab, og anvende dem i deres egen måde at lede på. Hvis du sætter det rigtige aftryk, vil de mennesker, som du på et tidspunkt har ledet, lede deres egne hold med dig som inspiration. Vis dem dit bedste og skab en inspirerende definition af, hvad det vil sige at være leder.

Der er mange måder at lede på. Disse metoder er for at inspirere dig, der går med drømmen om stå i spidsen for et hold, eller som allerede gør det.

leder

Er du leder?

Der er altså gode grunde til at blive en leder i erhvervslivet, men der er også mindst lige så gode grunde til at udvikle sig, hvis man allerede er det. Den rigtige udvikling kan bringe dig videre, og i Ledernes a-kasse er der stort fokus på denne. Ledernes a-kasse er, som navnet også udtrykker, det rigtige fit for dig, der er leder i virksomheden. I udviklingen tilbydes du, som medlem, et ledernetværk (blandt andet sparring med andre ledere), juridisk rådgivning og meget mere. Du vil få mulighed for at styrke din ledelse igennem dette og kurser, hvorfor du i denne stilling ikke vil fortryde Lederne.

6 simple tips til den gode jobansøgning 

6 simple tips til den gode jobansøgning

 

Det kan virke svært at få skrevet en fængende jobansøgning, hvor arbejdsgiveren virkelig bliver overrasket på den gode måde. Formålet er, at du skal vække interesse hos arbejdsgiveren, således at du bliver valgt til at komme videre i forløbet mod en ansættelse.

En jobansøgning giver dig mulighed for at vise arbejdsgiveren de ting, du ikke kan få med i dit CV. Det giver dig lov til at udtrykke dine skriftlige kompetencer sammen med, at du kan demonstrere din passion og din vilje til at lægge så meget tid og arbejde i det. Investerer du til gengæld ikke nok tid i din jobansøgning og sløser igennem den, kan du dog risikere, at det slet ikke har været det værd. Så snart arbejdsgiveren opdager grammatiske fejl eller åbenlyse standardiserede løsninger, hvor man eksempelvis har glemt at ændre firmanavnet, vil din ansøgning sandsynligvis blive kastet i skraldespanden.

I dette indlæg vil vi komme med en guide til, hvordan du kan komme rigtig godt fra start i din jobansøgning, inden du skal til at søge drømmejobbet.

1. Overskriften i din jobansøgning

Denne overskrift vil afhænge af, hvilken virksomhed du ansøger til. Du må indrette overskriften alt efter, hvilken virksomhed du ansøger til. Er det en formel virksomhed, bør overskriften være formel. Er det omvendt en mere uformel virksomhed, kan du sagtens tillade dig at være afslappet i dit sprog og derved også i din første overskrift.

2. Velkomst

Det kan være fint at benytte “til rette vedkommende”, men du bør gøre dit research. Det kan nemlig skabe mere personlighed, hvis indretter din hilsen efter hvem, der reelt skal læse den – Altså en HR chef eller lignende. Derfor kan det være en god idé at gøre sit forarbejde i forhold til det rigtige navn. Vores råd vil være at tænke på virksomhedens formelle niveau. Du bør overveje at omtale vedkommende ved Hr. efterfulgt af et efternavn, hvis din ansøgning er rettet mod en bank. Hvis du ansøger til en isbutik, kan du omvendt sagtens omtale vedkommende ved fornavn.

3. Introduktion

Her bør du præsentere dig selv igennem få linjer (1-3), hvor du kort beskriver nærmere, hvorfor du glæder dig til at ansøge denne stilling i virksomheden. Du skal ikke skrive, hvorfor du er den rigtige kandidat. Det venter du med til senere.

jobansøgning

4. Forklar, hvorfor du er den rigtige kandidat

Det kommer nemlig her. Nu skal du sælge dig selv og din erfaring skal vise, hvorfor du er den rigtige kandidat til stillingen. Du vælger et eller to eksempler, hvor du kommer ind på, hvordan dine kompetencer fra tidligere jobs kan bidrage i denne stilling. Det er væsentligt, at du her forbliver ydmyg, og formår at beskrive hvordan, at du vil skabe værdi.

5. Forklar, hvorfor netop denne virksomhed er interessant

Det er vigtigt at forklare, hvorfor du er den rette mand til virksomheden. Det er vigtigt at forklare, hvordan du kan blive vigtig for virksomheden. Forklar derfor, hvad der imponerer dig ved virksomheden. Forklar ydermere, hvor ambitiøs du er om at udvikle din karriere i denne her virksomhed.

6. Afslut på en god måde

Glem ikke at få rundet af på en ordenlig måde i din jobansøning! Skriv at du er til rådighed til en uddybende snak enten telefonisk eller over mail. Afslutningsvis bør du takke dem for deres tid og overvejelser ved dig som kandidat.

Det kan være en god idé at ringe virksomheden op inden, du skal sende din ansøgning. Her kan du nemlig stille spørgsmål, der kan give dig brugbare svar forud for din ansøgning. Du kan læse mere om det her.

Vi håber, at det kan hjælpe dig i din fremtidige jobsøgning. Rigtig meget held og lykke herfra.