Blog

Ledighed: Det betyder det for dig

Hvad er ledighed?

Ledighed, også kaldet arbejdsløshed, defineres som det antal personer uden et arbejde, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ledighed opstår, når der er flere om udbuddet af jobs, end der er efterspørgsel på arbejdskraft. Man kan blive ledig hvis man mister sit job, bliver syg, eller på anden vis er ude af stand til at arbejde.

Ledighed, eller arbejdsløshed, er en af de mest alvorlige problemer i økonomisk politik. Det skyldes, at ufrivillig ledighed kan føre til sociale, helbredsmæssige og økonomiske problemer for de ledige. Disse problemer forværres med tiden.

Hvem kan blive ledig?

Befolkningen kan opdeles i to grupper; arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken består af beskæftigede og ledige. Uden for arbejdsstyrken finder man børn og pensionister, som ikke arbejder, og derfor ikke kan være ledige.

Det er derfor kun personer, der er en del af arbejdsstyrken, der kan være ledige.

Hvordan bekæmpes ledighed?

For at modarbejde ledighed laver man en koordineret beskæftigelsesindsats. Den ledige tilbydes rådgivning, jobtilbud og kompetenceudvikling med det formål at få den ledige i arbejde. Det er dog blevet tydeligt, at indsatsen ofte er mangelfuld.

Det har man forsøgt at imødekomme med lovgivning. I de seneste 15 år er loven om beskæftigelsesindsats derfor blevet ændret 60 gange, og i dag findes der over 30.000 siders materiale, der har 80 undergrupper med regler og krav til forskellige typer ledige.

Hvordan kan jeg forsikre mig mod ledighed?

Næsten alle har en risiko for pludseligt at blive ledig. Et job er en værdifuld ting, der bør forsikres, som man gør med hus, bil og andre værdigenstande. Vil man være sikret kompensation ved ledighed, skal man derfor melde sig ind i en a-kasse. En a-kasse giver dig økonomisk tryghed, så du kan sove bedre om natten.

Hvis man er medlem af en a-kasse, får man økonomisk kompensation og vejledning, når man er ledig.

Ny lov for ledige: Derfor er det vigtigt at være medlem af en a-kasse

De sidste 15 år har været en rutsjebanetur for ledige. Siden loven om aktiv beskæftigelsesindsats blev indført i 2003, er loven blevet ændret hele 60 gange. I dag findes der mere end 30.000 siders materiale i beskæftigelsesloven, som har 80 undergrupper med forskellige regler og krav til hver type ledige.

Det har altså været en jungle at finde rundt i, men det skal ændres nu med en ny aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Her kan du læse, hvad den nye aftale indebærer, hvad det betyder for dig som ledig, og hvorfor det er så vigtigt at være medlem af en a-kasse.

Hvad er beskæftigelsesloven?

Formålet med beskæftigelsesloven i Danmark er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked. Det skal ske ved at hjælpe ledige med at få et job. Samtidig hjælper man arbejdsgivere, der mangler arbejdskraft.

Det velfungerende arbejdsmarked skal desuden opretholdes ved at hjælpe kontanthjælps-, integrationsydelses-, og dagpengemodtagere med at komme hurtigt og effektivt i arbejde, så de kan forsørge sig selv.  

Hvorfor bør jeg melde mig ind i en a-kasse?

Dagpenge gives til dem, som er medlem af en a-kasse og står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kasser har til formål at sikre, at deres medlemmer modtager kompensation, hvis de mister jobbet. For at være medlem af en a-kasse, skal man betale et månedligt kontingent. Efter årevis med forvirrende regler og mangelfuld hjælp fra kommunerne, får a-kasserne fra sommeren 2019 et forøget ansvar og en langt mere central rolle i beskæftigelsesindsatsen. A-kasserne skal hjælpe ledige de første tre måneder, hvor de står uden job. Formålet er at se, om a-kasserne kan gøre det bedre end kommunerne. Det mener flere er en ‘sindssyg god idé’.

43-årige Lene Andersen har talt med Avisen. Hun fortæller, at a-kassen FOA hjalp hende med at komme i arbejde. ‘Det var enkelt og ret fantastisk,’ fortæller Lene, som hurtigt fik en samtale og inden en uge havde fået jobbet.

Hvordan ændres beskæftigelsesloven med den nye aftale?

Ledige er i dag underlagt en række krav, der gør, at jobcentrene bruger meget tid på papirarbejde. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kalder det ‘vanvittige proceskrav og vanvittige skemaer’. Det skal nu gøres mere effektivt for ledige at komme i arbejde. Det sker blandt andet ved at:

 • Stille færre krav til samtaler, der bliver mere individuelle. Jobkonsulenter skal ikke blot afkrydse et ‘vanvittigt skema’, men have en personlig tilgang til den ledige
 • Alvorligt syge kan nu blive undtaget for kontakten til jobcentret
 • Man skal ikke længere tjekke jobforslag ugentligt. I stedet bliver det obligatorisk at have et CV.

Med den nye jobaftale frigøres 1000 kommunale stillinger, ‘der udelukkende er blevet brugt på at skabe bureaukrati’. Det sker for at ‘jobkonsulenter nu kan koncentrere sig om at hjælpe folk videre i arbejde eller uddannelse’. Der indføres desuden forøget kontrol med den kommunale indsats. Kommuner, der ikke lever op til ansvaret, underlægges skærpet tilsyn fra staten.

Hvorfor er den nye jobaftale vigtig for ledige?

Fremover vil ledige få hjælp af a-kasserne til at komme i arbejde. A-kasserne kender deres medlemmer og virksomhederne bedre end kommunen gør. Forventningen er derfor, at hjælpen bliver mere effektiv end kommunernes. A-kasserne vil over de næste fire år stå for 25% af forløbene.

A-kasserne får forøget ansvar, og det vidner om, at flere mener, a-kasserne er mere kvalificerede end kommunerne til at få ledige i job. Det er derfor vigtigt, at man er medlem af en a-kasse, hvis man vil nyde godt af hjælpen og forsikre sin indkomst. Her er a-kasser som CA akasse og FTFA bl.a. meget populære.

Derfor skal du melde dig ind i en a-kasse

De nye regler gør det endnu vigtigere at blive medlem af en a-kasse, så du forsikrer dig og din familie i tilfælde af, at du bliver ledig. Hos A-kasse Eksperten ved vi, at det kan være en jungle at finde rundt i beskæftigelsesloven og hvad de forskellige a-kasser tilbyder.

Vi har derfor lavet en simpel oversigt, hvor vi rangerer vi de bedste a-kasser efter pris og krav. En a-kasse som CA tilbyder et økonomisk sikkerhedsnet, men også karriereudvikling, så du sikrer dig og din fremtid. Det har gjort CA til en de a-kasser i Danmark med den højeste medlemstilfredshed.

Ansættelseskontrakt – derfor er den vigtig

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er en kontrakt mellem en medarbejder og en arbejdsgiver. Kontrakten indgås for at sikre, at begge er enige om vilkårene for ansættelsesforholdet og for at undgå misforståelser mellem parterne. Din arbejdsgiver vil typisk præsentere dig for en fysisk ansættelseskontrakt på den dag, I aftaler arbejdsforholdet, men kontrakten kan også blive tilsendt digitalt.

Hvad skal en ansættelseskontrakt indeholde?

For at en ansættelseskontrakt er gældende, skal den indeholde en række informationer om arbejdsgiveren og medarbejderen.

 • Navn og adresse på medarbejder og arbejdsgiver
 • Titel og arbejdets art – hvad du skal lave for virksomheden
 • Aflønning og information om, hvornår lønnen udbetales
 • Dato på første arbejdsdag og eventuelt ansættelsesforholdets forventede varighed
 • Hvor meget medarbejderen skal arbejde
 • Om ansættelsesforholdet er underlagt en overenskomst
 • Regler for ferie – om ferien er betalt, eller om du får feriepenge
 • Opsigelse – hvornår du og din arbejdsgiver kan opsige ansættelsesforholdet

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?

Det er meget vigtigt, at man får en ansættelseskontrakt af sin arbejdsgiver, når ansættelsesforholdet påbegyndes. Der kan nemlig opstå en masse problemer, hvis man som medarbejder ikke har en gyldig kontrakt.

Arbejder du et sted, hvor der er mulighed for, at du kommer til at arbejde over dine normale arbejdstider, skal dette skrives ind i kontrakten. Er overarbejde ikke er nævnt i kontrakten, vil du nemlig som udgangspunkt ikke modtage betaling for det.

Jeg har ikke fået min ansættelseskontrakt

Hvis du er ansat i en virksomhed mere end otte timer ugentligt, har du krav på at få en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten er lovpligtig, og kan i princippet indgås mundtligt, men det vil være sværere at bevise dit ansættelsesforhold i tilfælde af en tvist, hvis du ikke har den fysisk.

Hvis din arbejdsgiver glemmer, nægter eller ignorerer dine forespørgsler om at få en ansættelseskontrakt, er det i strid med ansættelsesbevisloven. Har du ikke fået en fysisk ansættelseskontrakt senest én måned efter, du blev ansat, har du krav på godtgørelse. Godtgørelsen er som udgangspunkt op til 5.000 kroner. Der er dog en undtagelse i tilfælde af, at dit ansættelsesforhold er kortere end én måned. I så fald er en ansættelseskontrakt ikke lovpligtig.

Min ansættelseskontrakt er mangelfuld – hvad har jeg krav på?

Opdager du, at din kontrakt ikke indeholder de vigtige oplysninger, som er beskrevet ovenfor, har du også krav på godtgørelse. Vurderes det, at manglerne i din ansættelseskontrakt har haft betydning for dit arbejdsforhold, bliver du typisk godtgjort for tre måneders løn. Dette kan dog være helt op til fem måneder i særligt grove tilfælde af en mangelfuld ansættelseskontrakt.

Hvis dit navn er stavet forkert i ansættelseskontrakten, firmaets adresse mangler, eller der er en anden mindre fejl, er du ikke berettiget til at få godtgørelse i form af løn. Du kan dog i henhold til ansættelsesbevisloven kræve op til 1.000 kroner fra virksomheden som en undskyldning for fejlen.

Under alle omstændigheder er det en god ide at være medlem af en a-kasse. Med en a-kasse har du som lønmodtager mulighed for rådgivning, som gør du træffer de bedste valg for dig selv og dine omgivelser i fremtiden.

Sådan gør du krav mod din arbejdsgiver for en mangelfuld ansættelseskontrakt

Overholder din arbejdsgiver ikke ansættelsesbevisloven, kan du indsende din klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du skal dog være opmærksom på, at det er en længerevarende proces med en behandlingstid op til fem måneder. Derfor anbefales det, at du tager dialogen med din arbejdsgiver, før du påbegynder anken.

Fortæl den pågældende arbejdsgiver, at du har krav på den lovpligtige ansættelseskontrakt, og at du agter at gå til Ankestyrelsen, hvis du ikke får den. Det vil typisk betyde, at arbejdsgiveren forstår alvoren af situationen og får tilsendt din kontrakt. Kan der stadig ikke opnås enighed med arbejdsgiveren, kan sagen ende i retten. Her vil en dommer og nævninge være med til at bestemme, hvem der har ret, og om du har krav på godtgørelse.

Hvorfor er det indbringende at være leder?

Hvorfor er det indbringende at være leder?

En leder motiverer mennesker til at nå et fælles mål. Lederskab er at inspirere andre. En god leder kombinerer den rette personlighed med færdigheder, som får andre til at følge ham. 

De fleste tænker, at det ser godt ud på CV’et og på LinkedIn profilen. Hvis man dykker dybere, er der langt flere goder. .  

At være leder styrker din tillid til andre

Det er umuligt at ånde alle i nakken for at sikre, at de gør deres arbejde. Det demotiverer holdet. Lederen får tillid til holdet og det arbejde, de leverer.

Du kommer ud af din komfortzone

Til dig, som har svært ved at tale foran større grupper, og som bliver nervøs, når du skal tage beslutninger. Som leder lærer du begge ting, og du kommer ud af din komfortzone. Du vokser med opgaven, du lærer af dine fejl, og du bliver mere tilpas med tiden.

Tålmodighed

Lederen skal forblive rolig. Du må ikke blive vred og råbe af medarbejderne, hvis de ikke leverer, som de skal. Tal personligt med dit hold. Find ud af, hvad der sker. Tilbyd at hjælpe. Du kommer langt med tålmodighed. Det vil dit hold takke dig for.

Respekt er nøglen

Ingen har sympati med en overlegen leder. Medarbejderne lytter til lederen, som er jordnær og forstående. En dygtig leder respekterer andres holdninger, private liv og problemer. De fleste foretrækker at arbejde for en “ven”. Ikke for en hård chef.

Skab visioner

Den gode leder skaber sjove, kreative visioner, som medarbejderne kan forholde sig til. Det motiverer holdet. Medarbejderne glæder sig til at arbejde for visionen. Det giver hårdtarbejdende kolleger og et arbejde af høj kvalitet.

Dit hold vil observere dig og huske, hvordan du leder. Undervejs i deres stræben, vil de tilføje og fjerne kvaliteter fra dit lederskab, og anvende dem i deres egen måde at lede på. Hvis du sætter det rigtige aftryk, vil de mennesker, som du på et tidspunkt har ledet, lede deres egne hold med dig som inspiration. Vis dem dit bedste og skab en inspirerende definition af, hvad det vil sige at være leder.

Der er mange måder at lede på. Disse metoder er for at inspirere dig, der går med drømmen om stå i spidsen for et hold, eller som allerede gør det.

Er du leder?

Der er altså gode grunde til at blive en leder i erhvervslivet, men der er også mindst lige så gode grunde til at udvikle sig, hvis man allerede er det. Den rigtige udvikling kan bringe dig videre, og i Ledernes a-kasse er der stort fokus på denne. Ledernes a-kasse er, som navnet også udtrykker, det rigtige fit for dig, der er leder i virksomheden. I udviklingen tilbydes du, som medlem, et ledernetværk (blandt andet sparring med andre ledere), juridisk rådgivning og meget mere. Du vil få mulighed for at styrke din ledelse igennem dette og kurser, hvorfor du i denne stilling ikke vil fortryde Lederne.

6 simple tips til den gode jobansøgning 

Det kan virke svært at få skrevet en fængende jobansøgning, hvor arbejdsgiveren virkelig bliver overrasket på den gode måde. Formålet er, at du skal vække interesse hos arbejdsgiveren, således at du bliver valgt til at komme videre i forløbet mod en ansættelse.

En jobansøgning giver dig mulighed for at vise arbejdsgiveren de ting, du ikke kan få med i dit CV. Det giver dig lov til at udtrykke dine skriftlige kompetencer sammen med, at du kan demonstrere din passion og din vilje til at lægge så meget tid og arbejde i det. Investerer du til gengæld ikke nok tid i din jobansøgning og sløser igennem den, kan du dog risikere, at det slet ikke har været det værd. Så snart arbejdsgiveren opdager grammatiske fejl eller åbenlyse standardiserede løsninger, hvor man eksempelvis har glemt at ændre firmanavnet, vil din ansøgning sandsynligvis blive kastet i skraldespanden.

I dette indlæg vil vi komme med en guide til, hvordan du kan komme rigtig godt fra start i din jobansøgning, inden du skal til at søge drømmejobbet.

1. Overskriften i din jobansøgning

Denne overskrift vil afhænge af, hvilken virksomhed du ansøger til. Du må indrette overskriften alt efter, hvilken virksomhed du ansøger til. Er det en formel virksomhed, bør overskriften være formel. Er det omvendt en mere uformel virksomhed, kan du sagtens tillade dig at være afslappet i dit sprog og derved også i din første overskrift.

2. Velkomst

Det kan være fint at benytte “til rette vedkommende”, men du bør gøre dit research. Det kan nemlig skabe mere personlighed, hvis indretter din hilsen efter hvem, der reelt skal læse den – Altså en HR chef eller lignende. Derfor kan det være en god idé at gøre sit forarbejde i forhold til det rigtige navn. Vores råd vil være at tænke på virksomhedens formelle niveau. Du bør overveje at omtale vedkommende ved Hr. efterfulgt af et efternavn, hvis din ansøgning er rettet mod en bank. Hvis du ansøger til en isbutik, kan du omvendt sagtens omtale vedkommende ved fornavn.

3. Introduktion

Her bør du præsentere dig selv igennem få linjer (1-3), hvor du kort beskriver nærmere, hvorfor du glæder dig til at ansøge denne stilling i virksomheden. Du skal ikke skrive, hvorfor du er den rigtige kandidat. Det venter du med til senere.

 

jobansøgning

 

4. Forklar, hvorfor du er den rigtige kandidat

Det kommer nemlig her. Nu skal du sælge dig selv og din erfaring skal vise, hvorfor du er den rigtige kandidat til stillingen. Du vælger et eller to eksempler, hvor du kommer ind på, hvordan dine kompetencer fra tidligere jobs kan bidrage i denne stilling. Det er væsentligt, at du her forbliver ydmyg, og formår at beskrive hvordan, at du vil skabe værdi.

5. Forklar, hvorfor netop denne virksomhed er interessant

Det er vigtigt at forklare, hvorfor du er den rette mand til virksomheden. Det er vigtigt at forklare, hvordan du kan blive vigtig for virksomheden. Forklar derfor, hvad der imponerer dig ved virksomheden. Forklar ydermere, hvor ambitiøs du er om at udvikle din karriere i denne her virksomhed.

6. Afslut på en god måde

Glem ikke at få rundet af på en ordenlig måde i din jobansøning! Skriv at du er til rådighed til en uddybende snak enten telefonisk eller over mail. Afslutningsvis bør du takke dem for deres tid og overvejelser ved dig som kandidat.

Det kan være en god idé at ringe virksomheden op inden, du skal sende din ansøgning. Her kan du nemlig stille spørgsmål, der kan give dig brugbare svar forud for din ansøgning. Du kan læse mere om det her.

Vi håber, at det kan hjælpe dig i din fremtidige jobsøgning. Rigtig meget held og lykke herfra.