Ledighed: Det betyder det for dig

Hvad er ledighed?

Ledighed, også kaldet arbejdsløshed, defineres som det antal personer uden et arbejde, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ledighed opstår, når der er flere om udbuddet af jobs, end der er efterspørgsel på arbejdskraft. Man kan blive ledig hvis man mister sit job, bliver syg, eller på anden vis er ude af stand til at arbejde.

Ledighed, eller arbejdsløshed, er en af de mest alvorlige problemer i økonomisk politik. Det skyldes, at ufrivillig ledighed kan føre til sociale, helbredsmæssige og økonomiske problemer for de ledige. Disse problemer forværres med tiden.

Hvem kan blive ledig?

Befolkningen kan opdeles i to grupper; arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken består af beskæftigede og ledige. Uden for arbejdsstyrken finder man børn og pensionister, som ikke arbejder, og derfor ikke kan være ledige.

Det er derfor kun personer, der er en del af arbejdsstyrken, der kan være ledige.

Hvordan bekæmpes ledighed?

I Danmark er der normalt en tanke om, at 37 timer om ugen er en normal arbejdsuge. Men flere og flere går stadig ned med stress i følge YOUANDX foredragsholder Anne Ravn Grønholt. Derfor er det for det første vigtigt, at man ser på selve arbejdsstrukturen, når man skal bekæmpe et område som ledighed.

For at modarbejde ledighed laver man en koordineret beskæftigelsesindsats. Den ledige tilbydes rådgivning, jobtilbud og kompetenceudvikling med det formål at få den ledige i arbejde – så man kan få råd til julegaverne. Det er dog blevet tydeligt, at indsatsen ofte er mangelfuld.

Det har man forsøgt at imødekomme med lovgivning. I de seneste 15 år er loven om beskæftigelsesindsats derfor blevet ændret 60 gange, og i dag findes der over 30.000 siders materiale, der har 80 undergrupper med regler og krav til forskellige typer ledige.

Hvordan kan jeg forsikre mig mod ledighed?

Næsten alle har en risiko for pludseligt at blive ledig. Et job er en værdifuld ting, der bør forsikres, som man gør med husforsikring, bilforsikring og andre værdigenstande. Vil man være sikret kompensation ved ledighed, skal man derfor melde sig ind i en a-kasse. En a-kasse giver dig økonomisk tryghed, så du kan sove bedre om natten.

Hvis man er medlem af en a-kasse, får man økonomisk kompensation og vejledning, når man er ledig.

Ny lov for ledige: Derfor er det vigtigt at være medlem af en a-kasse

De sidste 15 år har været en rutsjebanetur for ledige. Siden loven om aktiv beskæftigelsesindsats blev indført i 2003, er loven blevet ændret hele 60 gange. I dag findes der mere end 30.000 siders materiale i beskæftigelsesloven, som har 80 undergrupper med forskellige regler og krav til hver type ledige.

Det har altså været en jungle at finde rundt i, men det skal ændres nu med en ny aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Her kan du læse, hvad den nye aftale indebærer, hvad det betyder for dig som ledig, og hvorfor det er så vigtigt at være medlem af en a-kasse.

Hvad er beskæftigelsesloven?

Formålet med beskæftigelsesloven i Danmark er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked. Det skal ske ved at hjælpe ledige med at få et job. Samtidig hjælper man arbejdsgivere, der mangler arbejdskraft.

Det velfungerende arbejdsmarked skal desuden opretholdes ved at hjælpe kontanthjælps-, integrationsydelses-, og dagpengemodtagere med at komme hurtigt og effektivt i arbejde, så de kan forsørge sig selv.  

Hvorfor bør jeg melde mig ind i en a-kasse?

Dagpenge gives til dem, som er medlem af en a-kasse og står til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kasser har til formål at sikre, at deres medlemmer modtager kompensation, hvis de mister jobbet. For at være medlem af en a-kasse, skal man betale et månedligt kontingent. Efter årevis med forvirrende regler og mangelfuld hjælp fra kommunerne, får a-kasserne fra sommeren 2019 et forøget ansvar og en langt mere central rolle i beskæftigelsesindsatsen. A-kasserne skal hjælpe ledige de første tre måneder, hvor de står uden job. Formålet er at se, om a-kasserne kan gøre det bedre end kommunerne. Det mener flere er en ‘sindssyg god idé’.

43-årige Lene Andersen har talt med Avisen. Hun fortæller, at a-kassen FOA hjalp hende med at komme i arbejde. ‘Det var enkelt og ret fantastisk,’ fortæller Lene, som hurtigt fik en samtale og inden en uge havde fået jobbet.

Hvordan ændres beskæftigelsesloven med den nye aftale?

Ledige er i dag underlagt en række krav, der gør, at jobcentrene bruger meget tid på papirarbejde. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen kalder det ‘vanvittige proceskrav og vanvittige skemaer’. Det skal nu gøres mere effektivt for ledige at komme i arbejde. Det sker blandt andet ved at:

  • Stille færre krav til samtaler, der bliver mere individuelle. Jobkonsulenter skal ikke blot afkrydse et ‘vanvittigt skema’, men have en personlig tilgang til den ledige
  • Alvorligt syge kan nu blive undtaget for kontakten til jobcentret
  • Man skal ikke længere tjekke jobforslag ugentligt. I stedet bliver det obligatorisk at have et CV.

Med den nye jobaftale frigøres 1000 kommunale stillinger, ‘der udelukkende er blevet brugt på at skabe bureaukrati’. Det sker for at ‘jobkonsulenter nu kan koncentrere sig om at hjælpe folk videre i arbejde eller uddannelse’. Der indføres desuden forøget kontrol med den kommunale indsats. Kommuner, der ikke lever op til ansvaret, underlægges skærpet tilsyn fra staten.

Hvorfor er den nye jobaftale vigtig for ledige?

Fremover vil ledige få hjælp af a-kasserne til at komme i arbejde. A-kasserne kender deres medlemmer og virksomhederne bedre end kommunen gør. Forventningen er derfor, at hjælpen bliver mere effektiv end kommunernes. A-kasserne vil over de næste fire år stå for 25% af forløbene.

A-kasserne får forøget ansvar, og det vidner om, at flere mener, a-kasserne er mere kvalificerede end kommunerne til at få ledige i job. Det er derfor vigtigt, at man er medlem af en a-kasse, hvis man vil nyde godt af hjælpen og forsikre sin indkomst. Her er a-kasser som CA akasse og FTFA bl.a. meget populære.

Derfor skal du melde dig ind i en a-kasse

De nye regler gør det endnu vigtigere at blive medlem af en a-kasse, så du forsikrer dig og din familie i tilfælde af, at du bliver ledig. Hos A-kasse Eksperten ved vi, at det kan være en jungle at finde rundt i beskæftigelsesloven og hvad de forskellige a-kasser tilbyder.

Vi har derfor lavet en simpel oversigt, hvor vi rangerer vi de bedste a-kasser efter pris og krav. En a-kasse som CA tilbyder et økonomisk sikkerhedsnet, men også karriereudvikling, så du sikrer dig og din fremtid. Det har gjort CA til en de a-kasser i Danmark med den højeste medlemstilfredshed.