Coronavirus: Sådan er du stillet økonomisk som selvstændig under COVID-19

I disse dage oplever mange virksomheder opture og nedture, i takt med at Danmarks fortsætter den landsdækkende karantæne. Selvom COVID-19 først og fremmest er til fare for helbredet, oplever vi allerede de økonomiske følger, som får danske virksomheder til at dreje nøglen om.

Står du i den situation, at du er selvstændig og midlertidig må sætte din forretning på hold? 

Få svar på, hvordan du som virksomhedsdrivende og dine ansatte er stillet i din a-kasse og økonomisk under karantæne for Coronavirus.

Kan selvstændige få dagpenge under nedlukningen som følge af Coronavirus?

Som selvstændig erhvervsdrivende er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at få kompensation gennem dagpenge.

Hvis du er en enkeltmandsvirksomhed, vil du kunne modtage dagpenge, hvis du vælger at lukke din virksomhed og afmelder dit CVR nummer. I så fald vil du indgå i en 3 ugers karantæneperiode, før pengene udbetales til dig.

Hvis du skulle have modtaget dagpenge ved en tidligere lejlighed og her ikke har opbrugt din dagpengeret, er der mulighed for, at du kan modtage supplerende dagpenge. Retten til supplerende dagpenge er i sin helhed på maksimalt 30 uger. 

I tilfældet af at du stadig har din dagpengeret til gode, vil du kunne modtage supplerende dagpenge, uden at du skal lukke din virksomhed.

Har du flere spørgsmål til din situation som selvstændig under COVID-19 karantæne? Kontakt din a-kasse for selvstændige og hør mere om, hvordan du og dine ansatte er dækket!

Er du selvstændig og syg med Coronavirus?

Fra den 17. Marts 2020 blev det vedtaget af Folketinget, at selvstændige, som er syge som følge af COVID-19, nu kan modtage sygedagpenge:

§ 43 a. En selvstændig erhvervsdrivende, som i øvrigt opfylder lovens betingelser, har ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændiges uarbejdsdygtighed efter § 7 skyldes COVID-19.” 

– Uddrag af den nye lov vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. marts 2020.

Hvis du som selvstændig har medarbejdere, der rammes af COVID-19, vil der nu også være hjælp at hente. 

Hvis dine medarbejder er syge med Coronavirus, er du som arbejdsgiver nemlig dækket ind økonomisk. For de først 30 dage af din medarbejders sygeforløb kan du nemlig modtage refusion af de tabte arbejdstimer. 

Hvordan hjælpes selvstændige økonomisk under COVID-19?

Når du som selvstændig på nuværende tidspunkt ikke kan modtage dagpenge, hvad kan du så gøre? 

Som virksomhed er der stadig økonomisk hjælp at hente. Erhvervsdrivende har nu en række muligheder for at modtage støtte til deres virksomhed. Støtten afhænger primært af det økonomiske tab, som din forretning oplever. 

Sådan dækker Erhvervsministeriet hjælpepakke din virksomhed:

 • Udskydelse af moms og skat
 • Mulighed for statsgaranteret lån
 • Særlig støtte til selvstændige
 • Kompensation for faste udgifter hos selvstændige 
 • Lønkompensation som følge af syge medarbejdere
 • Kompensation af aflysninger
 • Selvstændige kan modtage sygedagpenge fra 1. dag
 • Bedre adgang til lån i banken

Kilde: Erhvervsministeriet

Hvilke krav skal du leve op til som selvstændig for at modtage støtte?

Erhvervsministeriet tilbyder lige nu hjælp til selvstændige og små erhvervsdrivende samt kompensation for økonomisk tab som følge af COVID-19. 

Kravene for kompensation til selvstændige og små erhvervsdrivende lyder:

 • Din virksomhed skal være CVR-registreret, og du må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte.
 • Har du i perioden under COVID-19 mistet mere en 30 pct. af din omsætning, vil der være mulighed for kompensation.
 • Du kan som virksomhed blive dækket for op til 75 pct. af tabet på din omsætning. I absolutte tal svarer dette til maksimalt 23.000 kr. om måneden og 34.500 kr., hvis du har en ægtefælle, som er medarbejdende i din virksomhed.
 • På nuværende tidspunkt dækker kompensationen for perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020 og giver samlet 70.000 kr. for hele perioden.

Vil du læse mere om, hvordan du er dækket som ledig lønmodtager under COVID-19, kan du læse mere i vores blogindlæg om ledighed under Coronavirus.

Tænk kreativt og find nye digitale forretningsveje for din virksomhed

Allerede omkring nedlukningsdagen stod et stort antal danske virksomheder overfor katastrofale udsigter. Nedlukningen af restauranter, shoppingcentre og caféer gjorde det umuligt for virksomhederne at fortsætte driften normalt.

Kort efter nedlukningen trådte i kraft, kunne man dog allerede spotte nye metoder og kreative tiltag, som virksomhederne nu tog i brug.

Flere restauranter tilbyder i dag de samme spisemuligheder, blot nu i takeaway form eller gennem levering af mad til døren.

De digitale systemer og kommunikationsveje kommer os især til gode under den verdensomspændende pandemi. 

Større virksomheder, som har sendt medarbejdere hjem for at arbejde, kan stadig holde overblik over opgaver, arbejdsgange og projekter. Gennem cloud-baserede ERP-systemer og andre digitale services kan medarbejderne holde arbejdsgange ved lige og tilgå informationer hjemmefra. 

Dertil vælger mange danske virksomheder at begrænse den fysiske kontakt ved møder, som afholdes disse som digitale videokald.

Har du gjort dig overvejelser om, hvordan din virksomhed kan indføre digitale eller andre tiltag? Del gerne dine oplevelser som selvstændig og inspirerer andre til at gøre det samme.
Leder du efter en a-kasse? Tag vores test og find den a-kasse, der passer til din virksomhed.