Dagpengeregler – sådan er reglerne for dagpenge

Dagpengeregler kan være svære at forstå – uanset om du er nyledig eller har været på dagpenge i en længere periode.

I dette indlæg giver vi dig svar på de mest almindelige spørgsmål, som mange har til dagpengereglerne.

Vi forklarer bl.a.:

 • Hvordan får jeg ret til dagpenge?
 • Hvad kan jeg få i dagpenge?
 • Hvad er rådighedskravet?
 • Hvor længe kan jeg få dagpenge?
 • Hvordan genoptjener eller forlænger jeg min dagpengeperiode?

Hvordan får jeg ret til dagpenge?

Du kan få dagpenge, hvis du:

 1. Er meldt ledig (i Jobnet)
 2. Har været medlem af en a-kasse i min. 1 år
 3. Opfylder indkomst- eller beskæftigelseskravet
 4. Kan leve op til rådighedskravet

For at leve op til indkomstkravet, skal du have tjent minimum 238.512 kr. inden for en 3-årig periode og siden din sidste dagpengeperiode. Du kan maks. medregne 19.876 kr. pr. måned.

Beskæftigelseskravet derimod kræver, at du har arbejdet min. 1.924 timer inden for 3 år og siden din sidste dagpengeperiode.

Du kan læse mere her om, hvordan du melder dig ledig.

Hvad kan jeg få i dagpenge?

Hvor meget du får i dagpenge er bestemt af din dagpengesats.

Den højeste dagpengesats (for fuldtidsforsikret) er 19.083 kroner om måneden. Uanset din tidligere månedsløn, kan du altså maks. få dette beløb udbetalt månedligt. Den maksimale dagpengesats reguleres fra år til år.

Er du deltidsforsikret, kan du maks. få 12.722 kroner om måneden.

Din personlige dagpengesats bliver altid udregnet af din a-kasse, når du bliver ledig. De ser på din indkomst over de seneste 24 måneder, og baserer satsen på de 12 måneder, hvor du tjente mest. Du kan maksimalt få 90% af det beløb.

Du kan læse mere om dagpengesatserne her.

Hvad er rådighedskravet?

Rådighedskravet er en af de vigtigste dagpengeregler, du skal overholde for at kunne modtage dagpenge. 

Overordnet set, kræves det, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Med andre ord, skal du aktivt søge job og kunne sige ja, hvis du bliver tilbudt et arbejde.

Rådighedskravet kræver bl.a., at du:

 • Bor og opholder dig i Danmark
 • Har et retvisende CV på Jobnet.dk
 • Fører joblog på Jobnet.dk og følger de aftaler, du har lavet med din beskæftigelseskonsulent
 • Kan tage imod et job med én dags varsel
 • Aktivt søger fuldtidsbeskæftigelse
 • Deltager i møder med dit jobcenter med én dags varsel
 • Opkvalificerer dig selv via kurser og andre tilbud

Hvis din a-kasse vurderer, at du ikke lever op til rådighedskravet, kan de sætte dig i karantæne – eller helt fratage din ret til dagpenge.

Det kan betyde, at du ryger ud af dagpengesystemet og skal optjene en helt ny dagpengeperiode. Du vil derfor kun have mulighed for at modtage andre offentlige ydelser, såsom kontanthjælp, der ofte har lavere satser og stiller mere strikse krav.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

I dag kan du få dagpenge i 2 år.

Det svarer til 3.848 timer for fuldtidsforsikrede og 3.120 timer for deltidsforsikrede. De 2 års dagpenge kan bruges inden for en periode på 3 år.

Du får udbetalt din dagpenge én måned ad gangen. 

En måned svarer til 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Tager du freelance-opgaver, deltidsarbejde eller starter du din egen virksomhed, kan du få supplerende dagpenge. De timer, du bruger på arbejde, modregnes dine dagpenge.

Hvordan genoptjener eller forlænger jeg min dagpengeperiode?

Sådan genoptjener du dagpenge

Hvis dine dagpenge udløber, kan du genoptjene en ny dagpengeperiode ved at arbejde.

For at få en ny dagpengeperiode, skal du arbejde fuldtid i ét år (1742 timer over en 3-årig periode). Du tjener altså to timers dagpenge for en løntime.

Alle løntimer tæller med, når du genoptjener dagpenge, så længe at du er medlem af en a-kasse. Men har du brugt alle dine dagpenge, skal du optjene en helt ny dagpengeperiode (på 3484 timer). Du kan altså ikke få en times dagpenge udbetalt øjeblikkeligt, selvom du har arbejdet en time.

Genoptjeningen registreres automatisk af din a-kasse.

Du kan læse mere om genoptjening af dagpenge her.

Sådan forlænger du din dagpenge

Du kan forlænge dine dagpenge, hvis du har arbejdet, inden du har opbrugt din nuværende dagpengeperiode. 

Du kan forlænge din dagpengeperiode med op til 1 år (1.924 timer).

Har du fuldtidsarbejde og bliver ledig igen, før du har optjent en ny periode, fortsætter du med at bruge af din forrige dagpengeperiode. Du har dog mulighed for at veksle timerne i forholdet 1:2. Du kan altså optjene et helt års dagpenge ved at veksle 962 arbejdstimer.

Du kan veksle timer fra både deltids- og fuldtidsarbejde.

Bruger du dine løntimer til at forlænge dine dagpenge, tæller de ikke længere med i optjening af en dagpengeperiode.