Dagpengesats i 2020

Din dagpengesats bestemmer, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge fra måned til måned af din a-kasse.

I denne artikel gennemgår vi alt, du skal vide om din dagpengesats, heriblandt:

  • Den højeste dagpengesats
  • Oversigt over alle dagpengesatser i 2020
  • Hvordan du beregnet din dagpengesats
  • Dimittendsatsen for nyuddannede
  • Dagpengesatsen på barsel
  • Dagpengesatsen for selvstændige

Hvad er den højeste dagpengesats?

Den højeste dagpengesats i 2020 er 19.083 kr.

Dagpengesatserne er ens for alle a-kasserne. Det er, fordi de bliver bestemt af finansloven, og justeres årligt.

Dagpengesatsen er forskellig mellem fuldtids- og deltidsforsikrede. Længere nede på siden finder du en tabel over alle de forskellige dagpengesatser i 2020.

Maksimalt 90% af din indkomst

Din dagpengesats kan aldrig være højere end 90% af din månedlige indkomst

For lønmodtagere bliver satsen beregnet ud fra din løn over de sidste 24 til 36 måneder. Hvis du har været erhvervsdrivende eller selvstændig, bygger beregningen i stedet på din personligt ejet virksomheds overskud over den samme periode.

Derudover er der en øvre grænse for alle dagpengesatser. Det betyder, at hvis du har tjent mere end 23.047 kr., vil du maksimalt kunne få 19.083 kr. (før skat) i dagpenge.

Ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Statistik er det de færreste, der faktisk modtager et beløb, der svarer til 90% af deres løn. I forhold til danskernes medianløn (eksl. pension) dækker den maksimale dagpengesats kun cirka 54%.

Der er ikke en minimumsgrænse. Hvis du har haft et lavt betalende arbejde over de sidste to-tre år, vil du altså kun kunne få udbetalt 90% af din forrige løn.

Skal du til at finde din første a-kasse – eller overvejer du at skifte? Så kan du frit sammenligne de forskellige tilbud fra de danske a-kasser på A-kasse Eksperten. Vi har også en a-kasse test til dig, der er i tvivl om, hvilken a-kasse der hjælper ledige i dit fag.

Dagpengesatser i 2020

Dagpenge, lønmodtageremaks. dagpengesats pr. måned (før skat)
Fuldtidsforsikrede19.083 kr.
Deltidsforsikrede12.722 kr.
Dimittend (med forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede15.648 kr.
Dimittend (med forsørgelsespligt), deltidsforsikrede10.432 kr.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), fuldtidsforsikrede13.644 kr.
Dimittend (uden forsørgelsespligt), deltidsforsikrede9.096 kr.
Ungesats (50 pct.), fuldtidsforsikrede9.542 kr.
Ungesats (50 pct.), deltidsforsikrede6.361 kr.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Reglerne og beregningsmodellen for dagpengesatsen kan findes i Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen.

Hvordan beregnes min dagpengesats?

Som lønmodtager bliver din dagpengesats beregnet efter din A- og B-indkomst. 

Beregningen tager kun udgangspunkt i de måneder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Når din a-kasse skal finde frem til din dagpengesats, ser de på følgende:

  • Lønindtægter for de sidste 24 måneder (dvs. to år)
  • Hvis du ikke har arbejde inden for de sidste 24 måneder, udvider de perioden til 36 måneder (tre år)

Din dagpengesats beregnes herefter ud fra et gennemsnit af de 12 måneder, hvor du tjente mest.

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed, er reglerne være anderledes. I dette tilfælde, vil din a-kasse typisk se på din virksomheds overskud over en lignende periode. Du kan læse mere forneden i afsnittet “Dagpengesatsen for selvstændige.”

Dimittendsats for nyuddannede

Alle nyuddannede modtager i første omgang dimittendsats.

Dimittendsatsen beregnes ud fra den maksimale dagpengesats. Hvis du er forsørger, får du 82% af den højeste dagpengesats. Hvis du ikke har forsørgerpligt, modtager du 71,5% af den højeste dagpengesats.

I 2020 betyder det, at du som dimittend kan få mellem 15.648 kr. (med forsørgerpligt) og 13.644 kr. (uden forsørgerpligt).

Få beregnet en ny dagpengesats som dimittend

Du kan som dimittend få beregnet en ny dagpengesats, hvis du har haft mere end tre samlede måneder med indtægt, efter du har afsluttet din uddannelse. De tre måneder behøver ikke være en sammenhængende periode.

Dagpengesats på barsel

Når du er ledig og går på barsel, kan du ansøge om barselsdagpenge.

Satsen for barselsdagpenge er på 4.405 kr. pr. uge.

Barselsdagpengene bliver udbetalt i perioder på 4 eller 5 uger. Den almindelige dagpengesats er i stedet fastlagt efter et fast antal timer om måneden. Det betyder at udbetalingerne ikke vil være ens – heller ikke fra måned til måned.

Du kan også søge om barselsdagpenge, hvis du er i beskæftigelse, men ikke får udbetalt fuld løn under din barsel. Hvis du modtager fuld løn under din orlov, modtager din arbejdsgiver i stedet refusion.

Du kan læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du skal søge barselsdagpenge her.

Dagpengesatsen for selvstændige

Siden 1. oktober 2018 har dagpengereglerne været de samme for lønmodtagere og selvstændige.

Det betyder, at dagpengesatsen for selvstændige er den samme som for alle andre. Den beregnes efter din løn som direktør, hvis du drev en ApS, eller virksomhedens overskud, hvis du drev en personligt ejet virksomhed.

For at optjene en fuld dagpengeret skal man som selvstændig have tjent mindst 238.512 kr. over de sidste tre år.

For at kunne få udbetalt dagpenge som selvstændig, er du dog nødt til at lukke din virksomhed.

Efter seks måneder fra du lukkede din virksomhed, må du starte en ny virksomhed som bibeskæftigelse – mens du modtager supplerende dagpenge.

Supplerende dagpenge kan strækkes over 30 uger. I den periode bliver du modregnet de timer, du ellers bruger på din virksomhed. Når dine supplerende dagpenge løber ud, er du nødt til enten at gøre den til din hovedbeskæftigelse og gå af dagpengene eller lukke virksomheden. Du må kun lukke en ny virksomhed pr. dagpengeperiode.