Fradrag for a-kasse og fagforening

Du kan få fradrag på medlemskabet af din a-kasse og fagforening.

Du slipper altså reelt for at skulle betale det fulde beløb hver måned – såfremt du har husket at opdatere din forskudsopgørelse. Fradraget svarer til cirka ⅓ af det samlede kontingent.

Fradraget er en del af ligningsloven (Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten). Uanset hvilken af de statsanerkendte a-kasser og faglige organisationer, du melder dig ind i, kan du altså få fradrag på dit kontingent.

I denne artikel gennemgår vi:

  • Hvad du får i fradrag
  • Hvordan du sørger for at få fradrag fra dag 1.

Hvor meget kan jeg få i fradrag for a-kasse og fagforening?

Du får ikke det samme fradrag på dit kontingent til fagforening og a-kasse.

Dit faglige kontingent (medlemskab af en fagforening) har et loft på maks. 6.000 kr. i fradrag om året. Det betyder, at hvis du årligt betaler mere til din fagforening, får du ikke fradrag for det beløb, der overstiger 6.000 kr.

Fradraget på dit a-kasse kontingent (bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse) har derimod intet loft. Det betyder, at du kan få fradrag for det fulde beløb – uanset prisen på dit kontingent.

Fradraget er dog ikke 1:1 det samme beløb, som du indbetaler til din a-kasse eller fagforening. I kroner og ører svarer det cirka til ⅓ af dit kontingent.

Eksempel på fradrag for BÅDE a-kasse og fagforening

Det er ofte lettest at forstå med et eksempel:

Hvis du betaler 470 kr./md. for din a-kasse og 350 kr./md. for din fagforening, ser regnestykket cirka ud således:

Fradrag for A-kasse: 470 x 12 = 5.640 * 0,33 = 1861,2 kr. om året

Fradrag for fagforening: 350 x 12 = 4.200 * 0,33 = 1.386 kr. om året

I alt: 3.247 kr. om året eller 270 kr./md.

Hvis det samlede årlige faglige kontingent overstiger 6.000 kr., får du dog ikke fradrag for det resterende beløb.

Fradraget bliver indberettet til Skat automatisk

A-kasserne og fagforeningerne indberetter selv dit fradrag til SKAT. 

Indberetning sker typisk ved starten af et nyt kalenderår. Det betyder, at din a-kasse og fagforening indberetter dine indbetalinger omkring februar hvert år.

Hvis du er blevet medlem i løbet af året, kan der altså gå tid, før fradraget er registreret hos SKAT. Det betyder, at du først vil kunne drage nytte af fradraget ved din årsopgørelse.

Det problem kan du omgå ved at opdatere din forskudsopgørelse.

… Men husk din forskudsopgørelse

Ved at opdatere din forskudsopgørelse kan du få dit fradrag fra den måned, du melder dig ind i en a-kasse eller fagforening.

Du mister ikke beløbet ved ikke at opdatere dine skatteoplysninger. Men det betyder, at du ikke får fradraget øjeblikkeligt. Det er derfor en god idé at skrive dit kontingent ind i din forskudsopgørelse, så snart du er tilmeldt.

Du finder din forskudsopgørelse på SKATs TastSelv.

Herefter skal du:

  • Log ind med dit NemID
  • Søg efter felt #439 & felt #458
  • Indtast dit årlige kontingent – husk at justere, hvis du ikke har været medlem i et fuldt år
  • Tryk Beregn
  • Tryk Godkend – når du kan se, at oplysningerne er korrekte

Når du skifter a-kasse eller fagforening

Hvis du skifter a-kasse eller fagforening, beholder du dit fradrag.

Men du skal huske at justere, hvis dit kontingent er blevet dyrere eller billigere. 

Du får kun fradrag for hvad du har betalt. Hvis du f.eks. Har betalt 500 kr. I januar – men skiftet til et kontingent på 300 kr. i februar – skal du huske at opdatere din forskudsopgørelse. Ellers risikerer du at skulle betale penge tilbage i skat.