Genoptjening af dagpenge – godt at vide om dagpengeregler, når du er i job

Er du klar over, at dagpengereglerne ikke kun er vigtige for dig, når du er ledig? Som fuldtidsansat og medlem af en a-kasse er du nemlig i fuld gang med genoptjening af dine dagpenge for hver dag, hvor du går på arbejde.

I denne artikel gennemgår vi de vigtigste aspekter ved optjening af dagpenge. Artiklen henvender sig primært til dig, der er i job – men ledige kan også sagtens få noget ud af læsningen. Her vil vi komme omkring:

  • Har man ret til dagpenge, når man er i job?
  • Hvordan fungerer optjening af dagpenge?
  • Hvor længe skal man arbejde for at få dagpenge igen?
  • Er der forskel på vilkårene fra a-kasse til a-kasse? 

Har man ret til dagpenge, når man er i job?

De fleste danskere oplever at gå ledige et stykke tid, når de færdiggør deres uddannelse eller stopper i et job. Hvis du har været så heldig at komme direkte i arbejde, kender du måske ikke de grundlæggende regler vedrørende retten til dagpenge. I så fald kan du læse alt hvad der er godt at vide om dagpenge på Borger.dk

Som fuldtidsansat har du ikke ret til at modtage dagpenge. Generelt gælder det, at du skal være meldt ledig og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at være berettiget til at få udbetalt en dagpengeydelse (for dig som arbejder deltid eller freelancer findes der dog muligheden for supplerende dagpenge).  

Genoptjening af dagpenge mens du arbejder

Til gengæld kan du – hvis du er medlem af en a-kasse – optjene dagpenge, mens du arbejder. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, hvis du har opbrugt din dagpengeperiode på 2 år. Så kan du nemlig genoptjene retten til at få dagpenge, hvis du bliver ledig igen. 

Men det er også vigtigt i forhold til din dagpengesats. Hvor meget du får udbetalt, afhænger nemlig af din gennemsnitlige indtjening inden for de seneste 24 måneder – medmindre du er dimittend, som er underlagt særlige satsregler. 

Hvordan fungerer optjening af dagpenge?

Når du bliver ledig for første gang, har du via din a-kasse ret til at få dagpenge i 3484 timer, svarende til 2 år. Denne ret mister du ved enten at bruge dine timer op, eller ved at der er gået 3 år siden du først meldte dig ledig. 

Du genoptjener dagpengetimerne ved at arbejde. Optjeningen af nye dagpenge fungerer dog ikke sådan, at én arbejdstime svarer til én times dagpenge. Derimod skal du nå et bestemt mål for igen at få adgang til en fuld dagpengeperiode på 3484 timer. Her skal du enten:

  • Have arbejdet et bestemt antal timer inden for de seneste 3 år (beskæftigelseskravet)
  • Have haft en bestemt indkomst inden for de seneste 3 år (indkomstkravet)

Optjening af dagpenge foregår helt automatisk, når du er medlem af en a-kasse. Ligesom a-kassen holder styr på dine timer som ledig, holder den nemlig også øje med dine timer som beskæftiget. For hver time du arbejder, kommer du dermed tættere på at optjene en ny dagpengeperiode.

Genoptjening af supplerende dagpenge

Supplerende dagpenge er en mulighed for personer, som har en deltids- eller freelance-stilling, men som stadig ønsker at modtage dagpenge. Her bliver lønindkomsten suppleret med dagpenge svarende til de timer, som man ikke arbejder.

Som dagpengemodtager har du ret til 30 ugers supplerende dagpenge. Det vil sige, at du hurtigere mister retten til den supplerende indkomst end den normale dagpengeydelse. 

Til gengæld er det også nemmere at genoptjene retten til supplerende dagpenge. Hvis du inden for et år har arbejdet 37 timer eller mere om måneden i mindst 6 måneder, kan du nemlig få en ny periode på 30 uger. 

Dette er de gældende tal, hvis du er månedslønnet. Hvis du er ugelønnet eller selvstændig er satserne lidt anderledes. Du kan se opgørelsen i den følgende tabel:

Månedslønnet 14-dages lønnet Ugelønnet Selvstændig
6 måneder med
mere end 146 timer
i hver måned
13 indberetninger af løn med
mere end 68 timer
26 uger med
mere end 34 timer
i hver uge
Hovedbeskæftigelse,
hvor du arbejder i
30+ timer i
mere end 26 uger
Inden for 1 årInden for 1 årInden for 1 årInden for 1 år
Tabel over genoptjening af supplerende dagpenge

Hvor længe skal man arbejde for at få dagpenge igen?

Som beskrevet er retten til en ny dagpengeperiode betinget af, at man opfylder enten et beskæftigelses- eller indkomstkrav. 

Disse krav er fastsat af staten. Derfor er det gældende for alle a-kassemedlemmer, at de for at optjene en ny dagperiode:

  • ifølge beskæftigelseskravet skal have arbejdet mindst 1.924 timer inden for 3 år og siden den sidste dagpengeperiode 
  • Ifølge indkomstkravet skal have tjent mindst 238.512 kroner inden for 3 år og siden den sidste dagpengeperiode (det er dog værd at bemærke, at du ifølge reglerne maks. kan optjene for 19.876 kroner om måneden, uanset dit lønniveau)

Fordi arbejdstimer og lønsatser kan variere, er der ikke ét svar på, hvor længe man skal arbejde for at kunne få dagpenge igen. Det kommer helt an på, hvor hurtigt man kan leve op til ét af de to krav.  

Justering af udbetalingssats efter indkomst – fordelene ved genoptjening af dagpenge  

Når du bliver ledig vil du opleve, at din a-kasse lynhurtigt udregner din udbetaling på baggrund af en række parametre. Disse parametre tæller blandt andet de officielle dagpengesatser, din status (blandt andet om du er dimittend, mellem jobs eller forsøger) og din alder.

Som nyuddannet er satserne rimelig fastlåste. Til gengæld kan du hæve din udbetaling betydeligt efter nogle år på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du med dine arbejdstimer er med til at skabe bedre vilkår for dig selv – hvis du altså skulle blive ledig igen. 

Sådan udregnes den nye indkomst 

Når du forlader dit arbejde og bliver ledig, udregnes din nye dagpengesats nemlig på baggrund af din indkomst inden for de seneste 2 år. 

Her tager a-kassen udgangspunkt i de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indtjening og udbetaler et gennemsnit af disse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at månederne kun bliver talt med, hvis du har været medlem af en a-kasse undervejs. 

For alle a-kassemedlemmer med retten til dagpenge gælder det, at man ikke kan få udbetalt mere end den officielle dagpengesats for ens medlemsgruppe. Desuden vil loftet også altid ligge på 90% af ens tidligere lønniveau. 

Er der forskel på vilkårene fra a-kasse til a-kasse?

Der findes rigtig mange forskellige a-kasser i Danmark. Alle a-kasserne konkurrerer om at give deres medlemmer de bedste vilkår og fordele. Mange a-kasser specialiserer sig også i specifikke fagligheder eller jobområder. 

Når det kommer til vilkårene for udbetaling og genoptjening af dagpenge, er det dog de samme regler, der gælder for alle a-kasser. Regler og dagpengesatser er nemlig fastsat af staten.

Når det så er sagt, så er der god grund til at lægge masser af omtanke i dit valg af a-kasse. Priser for medlemsskab, de forskellige tilbud og a-kassens kompetencer kan nemlig variere. 
Er du i tvivl om, hvorvidt din nuværende a-kasse er den bedste for dig? På A-kasse Eksperten hjælper vi dig med at sammenligne de forskelliger a-kasser på en nem og overskuelig måde.