Hvordan udfylder jeg mit dagpengekort?

Som ledig skal du udfylde dit dagpengekort hver måned.

Men hvis du er nyledige, tidligere har haft besvær med dit dagpengekort eller bare har brug for en påmindelse, kan du læse den her.

I denne artikel forklarer vi:

  • Hvad er et dagpengekort?
  • Hvornår skal dagpengekortet udfyldes?
  • Skal man stadig udfylde ens dagpengekort, hvis man er syg?
  • Hvordan udfylder man et dagpengekort?

Er du uden a-kasse? På A-kasse Eksperten kan du løbende sammenligne priser og tilbud fra alle de danske a-kasser.

Hvad er et dagpengekort?

Dit dagpengekort er et skema over din ledighed. Du skal indsende et nyt dagpengekortet til din a-kasse hver måned, så de har korrekte oplysninger om dit aktuelle ansættelsesforhold, sygeperiode, ferie m.m.

Formålet med dagpengekortet er at føre kontrol med ledige og sikre, at de får udbetalt det korrekte beløb i dagpenge fra måned til måned.

I kortet eller blanketten skal du blandt andet oplyse om, du har haft noget arbejde, om du har holdt ferie, været syg eller andre vigtige forhold, der kunne have indflydelse på dine dagpenge. Hvis du har haft honorar-arbejde eller udført deltidsarbejde, skal du også indtaste et skøn over dine eventuelle arbejdstimer fra dag til dag.

Hvornår skal dagpengekortet udfyldes?

Du skal udfylde dit dagpenge cirka en uge før sidste dag i måneden. Den specifikke dato for hver måned kan du ofte se på din A-kasses udbetalingskalender.

Du bør indsende dit dagpengekort, så snart det er muligt. Ellers kan du risikere, at dagpengene ikke bliver udbetalt den sidste bankdag i måneden. 

Hvis du er forhindret eller glemmer at udfylde kortet, kan det stadig indsendes en måned og 10 dage efter udbetalingsperioden er udløbet.

Hvis du ikke udfylder dit dagpengekort, kan A-kassen ikke udbetale dine dagpenge for den udbetalingsperiode.

Dagpengekort under sygdom

Hvis du er syg i mindre end 14 dage, er det stadig vigtigt, at du udfylder dit dagpengekort. 

Hvis du derimod er langtidssygemeldt, får du i stedet et oplysningsskema fra din kommune, som du skal udfylde. Herefter skal du i stedet for dit dagpengekort, anmode om sygedagpenge via Mit Sygefravær.

Din A-kasse er nemlig ikke ansvarlig for dine sygedagpenge – de bliver udbetalt af din kommune.

Hvordan udfylder man et dagpengekort?

Dagpengekortet for alle a-kasser er i dag digitalt. Det betyder, at det skal udfyldes online på din a-kasses side for medlemmer. Blanketten er den samme fra måned til måned og guider dig ofte gennem hele processen. 

Blanketten er den samme, men enkelte ordvalg eller opsætninger kan være forskellige fra a-kasse til a-kasse. Vi anbefaler derfor, at du læser deres egen vejledning nøje, så du er sikker på, at alt er blevet udfyldt korrekt.

Dagpengekortet er ikke altid lige forståelig, intuitiv eller lige nem at udfylde. Vi har derfor lavet denne simple trin for trin-guide for, hvor du finder dit dagpengekortet, og hvordan du udfylder det. 

Vores guide er kun vejledende – gennemlæs altid din egen a-kasses vejledning, hvis du støder på problemer eller er i tvivl.

Dagpengekort – trin for trin

1. Besøg din a-kasses hjemmeside

Det første, du skal gøre, er at gå ind på din a-kasses hjemmeside. Det kan du gøre på din mobil, tablet eller computer.

Mange af formularerne kræver, at du indtaster noget tekst, og det kan derfor være rart at bruge en enhed med et keyboard.

2. Log-in på Selvbetjening

Herefter skal du logge ind med NemID på din a-kasses side for medlemmer eller selvbetjening. Du skal derfor huske dit nøglekort, app eller nøgleviser, så du kan få adgang til din personlige side.

3. Vælg “dagpenge”

Når du er logget ind, ligger dit dagpengekort typisk i en menu, der hedder: “dagpenge”. 

4. Indsend dagpengekort (Blanket AR272)

Find dit dagpengekort – den kan også have fået navnet “Blanket AR272”.

5. Besvar spørgsmålene

Når du er inde i dit dagpengekort, vil du først blive stillet to spørgsmål:

  1. “Har du i perioden haft arbejde eller indtægter, holdt ferie, været syg eller har der været andre forhold, der kan begrænse din ret til arbejdsløshedsdagpenge?”
  2. “Har du i perioden fået udbetalinger fra en privat tillægsforsikring?”

Hvis du svarer nej til begge, bliver du automatisk sendt videre til din tro- og loveerklæring. Hvis ikke, kan det være nødvendigt at indtaste ekstra oplysninger.

6. Tilføj relevant oplysninger – hvis de mangler

Hvis du svarede ja til et af spørgsmålene, bliver du præsenteret med en kalender, hvor du kan rette eller tilføje relevante oplysninger. Disse er ofte automatisk blevet indberet til din A-kasse af Jobnet på forhånd.

Det er nu dit ansvar at sikre, at de indrapporterede informationer er korrekte. Hvis du ser, at der eksempelvis mangler sygedage, eller hvis du har haft arbejdstimer, som endnu ikke er blevet talt med, skal du tilføje dem.

Du skal stadig tilføje arbejdstimer, selvom du endnu ikke har modtaget løn for dit arbejde.

7. Underskriv din tro- og loveerklæring

Når du har rettet oplysninger, skal du underskrive en tro- og loveerklæring. Den bekræfter, at oplysningerne i dagpengekortet – så vidt du er bekendt – er retvisende og korrekte.

8. Tryk på indsend

Dagpengekortet er først rigtig udfyldt og indsendt, når du trykker på “indsend”.

Nu har du udfyldt dit dagpengekort.