Ledighed: Det betyder det for dig


Hvad er ledighed?

Ledighed, også kaldet arbejdsløshed, defineres som det antal personer uden et arbejde, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ledighed opstår, når der er flere om udbuddet af jobs, end der er efterspørgsel på arbejdskraft. Man kan blive ledig hvis man mister sit job, bliver syg, eller på anden vis er ude af stand til at arbejde.

Ledighed, eller arbejdsløshed, er en af de mest alvorlige problemer i økonomisk politik. Det skyldes, at ufrivillig ledighed kan føre til sociale, helbredsmæssige og økonomiske problemer for de ledige. Disse problemer forværres med tiden.


Hvem kan blive ledig?

Befolkningen kan opdeles i to grupper; arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken består af beskæftigede og ledige. Uden for arbejdsstyrken finder man børn og pensionister, som ikke arbejder, og derfor ikke kan være ledige.

Det er derfor kun personer, der er en del af arbejdsstyrken, der kan være ledige.


Hvordan bekæmpes ledighed?

I Danmark er der normalt en tanke om, at 37 timer om ugen er en normal arbejdsuge. Men flere og flere går stadig ned med stress i følge YOUANDX foredragsholder Anne Ravn Grønholt. Derfor er det for det første vigtigt, at man ser på selve arbejdsstrukturen, når man skal bekæmpe et område som ledighed.

For at modarbejde ledighed laver man en koordineret beskæftigelsesindsats. Den ledige tilbydes rådgivning, jobtilbud og kompetenceudvikling med det formål at få den ledige i arbejde – så man kan få råd til julegaverne. Det er dog blevet tydeligt, at indsatsen ofte er mangelfuld.

Det har man forsøgt at imødekomme med lovgivning. I de seneste 15 år er loven om beskæftigelsesindsats derfor blevet ændret 60 gange, og i dag findes der over 30.000 siders materiale, der har 80 undergrupper med regler og krav til forskellige typer ledige.


Hvordan kan jeg forsikre mig mod ledighed?

Næsten alle har en risiko for pludseligt at blive ledig. Et job er en værdifuld ting, der bør forsikres, som man gør med husforsikring, bilforsikring og andre værdigenstande. Vil man være sikret kompensation ved ledighed, skal man derfor melde sig ind i en a-kasse. En a-kasse giver dig økonomisk tryghed, så du kan sove bedre om natten.

Hvis man er medlem af en a-kasse, får man økonomisk kompensation og vejledning, når man er ledig.