Ordbog

A-kasse ordbogen- Få svar og blive klogere på danske a-kasser og fagforeninger

A-skat
Ansættelseskontrakt
Årsopgørelse
ATP
Barselsdagpenge
Beskæftigelsesfradrag
Betalingsservice
Bruttoløn
CV
Dagpenge
Dagpengeperiode
Efterløn
Fagforening
Feriefridage
Feriekonto
Feriepenge
Forskudsopgørelse
Frikort
Fritvalgsordning
Fuldtidsforsikret
Funktionær
Jobcenter
Kontanthjælp
Lønseddel
Lønsikring
NemKonto
Nettoløn
Opsigelsesvarsel
Overenskomst
Personalegoder
Praktikaftale
Provisionsløn
Sagsbehandler
SE-nummer
Skattefradrag
Supplerende dagpenge
Sygedagpenge
Uddannelse
Ydelseskort