Barselsdagpenge


Hvad er barselsdagpenge?

Barselsdagpenge er en offentlig ydelse, du modtager, hvis du ønsker dagpenge under din barselsperiode. For at modtage ydelsen, skal du opfylde en række basale krav.

Hvem kan få barselsdagpenge?

Lønmodtagere, som har arbejdet minimum 120 timer de seneste 13 uger, er berettiget til dagpengene på betingelse af, at modtageren har dagligt fysisk samvær med barnet. Hvis lønmodtagerens arbejdsgiver udbetaler løn i barselsperioden, er man heller ikke berettiget til disse dagpenge.

Hvad er satsen for barselsdagpenge?

Man kan maksimalt få 4.300 kroner om ugen, eller 116,22 kroner i timen, i dagpenge ved barsel. Hvis man tjente mindre end dette beløb i løn før barslen, vil man modtage en sats tilsvarende den, man fik i løn. Indkomsten er skattepligtig.

Hvad betyder de nye regler for barselsdagpenge?

Fra den 1. Juli 2018 er der dog nye betingelser for at få barselsdagpenge. Man skal være i beskæftigelse dagen før, man går på barsel eller på først dag under barslen. Kravet for, hvor meget man skal have arbejdet, udvides også. Man skal mindst have arbejdet 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før, man går på barsel, som skal fordeles på minimum 40 timer månedligt i tre af de fire måneder.