Dagpenge


Hvad er dagpenge?

Arbejdsløshedsdagpenge, kaldet dagpenge, er en frivillig forsikringsordning for selvstændige og lønmodtagere. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasser, kendt som a-kasser. Disse har til formål at sikre, at deres medlemmer modtager kompensation, hvis de mister jobbet og dermed deres indtægt. For at være medlem af en a-kasse, skal man betale et månedligt kontingent.

Hvem kan modtage dagpenge?

For at modtage ydelsen i Danmark, skal man opfylde en række kriterier. Man skal først og fremmest være medlem af en A-kasse og have være medlem i minimum ét år. Som fuldtidsforsikret skal man inden for tre år have været beskæftiget som lønmodtager i minimum ét år. Man skal desuden melde sig som arbejdssøgende i det lokale jobcenter. Det kræves af den arbejdsløse, at man gør noget aktivt for at komme i beskæftigelse igen. Man skal tjekke jobopslag ugentligt, have et godkendt CV og være klar til at starte med at arbejde, hvis man får et jobtilbud.

Hvor meget kan man få i dagpenge?

Dagpengesatsen svarer til 90% af den løn, du modtog, før du blev arbejdsløs. Dog er den maksimale dagpengesats 18.633 kroner for fuldtidsforsikrede medlemmer i en a-kasse. For deltidsforsikrede er satsen 12.422 kroner. Hvis du er selvstændig og har drevet virksomhed i mere end tre år, beregnes dine dagpenge ud fra virksomhedens overskud de to bedste regnskabsår. Det kræves, at du har drevet virksomhed i væsentligt omfang. Hvis du er selvstændig, var lønnet før og har drevet virksomhed i mindre end tre år, beregnes din dagpengesats ud fra dit seneste lønarbejde.

Hvem udbetaler dagpenge?

Det er a-kasserne, der udbetaler ydelsen. Blandt de største a-kasser finder man Ase, Krifa og Det Faglige Hus. Pengene udbetales den sidste hverdag i måneden. Pengene udbetales til modtagerens NemKonto. Man kan modtage dagpenge i to år. Herefter skal du optjene ny dagpengeret ved at arbejde.