Dagpengesats

 

Hvad er en dagpengesats?

Dagpengesats beregnes for at fastslå, hvor mange penge, en modtager skal have udbetalt. Satsen beregnes ud fra en lønmodtagers A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag. Indtægter, der ikke dækkes af denne beskrivelse, medregnes ikke, når a-kasser skal beregne, hvor meget du skal have i dagpenge.

Hvordan beregnes dagpengesatsen?

Dagpengene svarer til 90% af den løn, du modtog, før du blev arbejdsløs. Dog er den maksimale dagpengesats 18.633 kroner for fuldtidsforsikrede medlemmer i en a-kasse, tilsvarende 223.596 kroner årligt. For deltidsforsikrede er satsen 12.422 kroner månedligt og 149.064 kroner. Indtægten er skattepligtig.

Er du nyligt uddannet, kaldet dimittend, med fuldtidsforsikring og forsørgerpligt, vil du modtage 15.279 kroner månedligt. Er du deltidsforsikret dimittend med forsørgerpligt, er dette tal 10.186 kroner. En deltidsforsikret dimittend uden forsørgerpligt modtager 13.323 kroner i dagpenge, mens en deltidsforsikret dimittend uden forsørgerpligt får 8.882 kroner i dagpenge.

For unge gælder Ungesatsen. En deltidsforsikret ung dagpengemodtager vil få 6.211 kroner månedligt. Fuldtidsforsikrede unge får 9.317 kroner.