Virksomhedspraktik i 2020

Leder du efter en praktikplads eller en guide til reglerne for virksomhedspraktik i 2020?

I denne artikel gennemgår vi alt, du bør vide om virksomhedspraktik, reglerne for praktikken og hvordan du finder den rette praktikplads til dig.

Hvad er virksomhedspraktik?

Virksomhedspraktik er et tilbud til alle ledige, hvor de kan opbygge mere joberfaring gennem en tidsbegrænset tilknytning til en arbejdsplads. Det betyder, at du kan arbejde med opgaver, i en stilling eller for en virksomhed i en branche, som du i fremtiden gerne vil arbejde med.

Formålet med virksomhedspraktikken er at opkvalificere ledige, der måske finder det vanskeligt at opnå eller fastholde et job på normale vilkår eller med løntilskud.

Det betyder, at din praktik enten skal:

 1. Afklare eller udvikle kompetencer, som direkte kan føre til en ansættelse i virksomheden eller organisationen, hvor du afholder praktikken
 2. Optræne specifikke kompetencer, som styrker dit CV eller jobsøgning
 3. Afklare, hvorvidt du egner dig eller har lyst til at arbejde med et jobområde eller i en bestemt stilling

Det skal altså ikke ses som en måde at fylde en i forvejen ledig stilling eller få gratis arbejdskraft på et projekt, der normalt skulle varetages af en lønmodtager eller kræver specialiserede jobkompetencer.

Praktikken er for alle ledige, og kan både afholdes på offentlige og private arbejdspladser.

Hvordan søger jeg om en virksomhedspraktik?

Som ledige kan du ansøge en hvilken som helst virksomhed eller organisation om virksomhedspraktik. De skal blot kunne tilbyde dig arbejdsopgaver eller en stilling, du kunne tænke dig at arbejde med i fremtiden.

Når du og virksomheden er blevet enige om arbejdsopgaverne og ansættelsesforholdene, skal de ansøge jobcentret om godkendelse af virksomhedspraktikken. Det skal de gøre på vitas.bm.dk.

Herefter skal du selv kontakte dit jobcenter, så praktikken kan skrives ind i din jobplan på Jobnet.

Når jeres anmodning er blevet godkendt, skal du lave en praktikaftale.

Hvordan finder jeg en virksomhedspraktikplads?

Hvis du ikke selv kan finde en praktikplads, kan du få hjælp af dit jobcenter, din a-kasse og en række jobdatabaser på nettet.

‍Jobnet og de danske jobcentre opfordrer virksomheder til løbende at indsende anmodninger om virksomhedspraktikant. Det betyder, at Jobnet eller din jobkonsulent ofte vil foreslå specifikke virksomheder og arbejdspladser, hvis du spørger dem om en mulig praktikplads.

A-kasse kan også hjælpe, da de ofte har forbindelser til arbejdsmarkedet og selv modtager henvendelser om virksomhedspraktikanter. Hvis du er i tvivl om hvilken a-kasse, der dækker det fagområde, du gerne vil have mere erfaring med, kan du enten besøge vores liste over a-kasser eller tage vores a-kasse test.

Regler for virksomhedspraktik i 2020

Der er en række regler for virksomhedspraktik, som både du – og din potentielle arbejdsgiver – skal have styr på, inden din praktik kan begynde.

Hvem må komme i virksomhedspraktik?

Du kan komme i virksomhedspraktik, hvis du er:

 • Dagpengemodtager
 • Kontanthjælpsmodtager
 • Uddannelseshjælpmodtager
 • Under revalidering
 • Sygedagpengemodtager
 • Førtidspensionist
 • Ansat i fleksjob
 • Deltager i et ressource- og jobafklaringsforløb
 • Under 18 år – og er underlagt en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 • Ledig, men ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig støtte til forsørgelse

Hvor lang tid må en virksomhedspraktik vare?

En virksomhedspraktik varer op til 4-13 uger.

Hvis du er på dagpenge, jobparat kontanthjælpsmodtager eller uddannelsesparat kan du få tilbud om virksomhedspraktik på op til 4 uger.

Hvis du er i en af de andre grupper, kan du få tilbud på op til 13 uger. Hvis det – efter en konkret vurdering fra dit jobcenter – er en mulighed, kan den praktik forlænges yderligere med 13 uger. 

Du kan få tilbud om flere virksomhedspraktikker efter hinanden, hvis praktikken sker på en anden arbejdsplads, eller hvis du skal varetage nye arbejdsopgaver. 

Hvis du skal forlænges, eller dit praktiksted gerne vil have at du prøver kræfter med et nyt område, er det deres ansvar at ansøge om tilladelse fra dit jobcenter. Forlængelsen skal ske, inden din nuværende praktik er overstået.

Hvor må jeg komme i praktik?

Du må komme i praktik på både private og offentlige arbejdspladser.

Hovedreglen er dog, at du ikke må komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, du senest har været ansat i – både ordinær ansættelse og i løntilskud. Der kan dog være undtagelser, hvis du er langt fra arbejdsmarkedet.

Hvad får man i løn eller ydelse under praktikken?

Under virksomhedspraktik modtager du den samme ydelse, som du normalt ville modtage. Det betyder, at hvis du er på dagpenge, får du fortsat dagpenge – og hvis du ikke modtager en offentlig forsørgelsesydelse, får du ikke noget udbetalt.

Hvis du er selvforsørgende og ledig, kan du dog eventuelt ansøge om en godtgørelse.

Kan man få befordringsgodtgørelse under virksomhedspraktik?

Ja, du kan godt få dine udgifter til transport mellem din bopæl og dit praktiksted dækket af befordringsgodtgørelse under virksomhedspraktikken.

Du kan ansøge om befordringsgodtgørelse her.

For arbejdsgivere – rimelighedskravet

Du kan som arbejdsgiver kun tilbyde virksomhedspraktik, hvis du opfylder rimelighedskravet. 

Kravet går ud på, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af almindeligt ansatte og antallet af virksomhedspraktikanter og ansatte i løntilskud. Alle ansatte i din virksomhed eller organisation skal medregnes. 

Hvis din virksomhed har mellem 0 til 50 ansatte, må du højeste have en virksomhedspraktikant eller ansat i løntilskud for hver femte almindelige medarbejder.

Hvis din virksomhed derimod har mere end 50 ansatte, må du kun have en virksomhedspraktikant eller person i løntilskud for hver 10. almindelige medarbejder.